นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
  IP ของคุณ
54.92.197.82
ออนไลน์ 7ip
วันนี้ 54ip
เดือนนี้ 2760ip
ปีนี้ 7458ip
ทั้งหมด 68608ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Baidu (180.76.15.33)
วันนี้ เวลา 05.25.54 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ดูทั้งหมด

สรุปผลการจำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปี 2560...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  9/2/2561
 
ประกาศดำเนินการขายทรัพย์สินโดยวิธีเพฉาะเจาะจง...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  30/1/2561
 
โครงการมหกรรมผู้สูงอายุสุขภาพดี วิถีชีวิตไทยตำบลริมกก...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  30/1/2561
 
ประชาสัมพันธ์ : ให้เจ้าของที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ รอบระยะเวลา 4 ปี ใหม่ (พ.ศ. 2561- 2564)...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  21/11/2560
 
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  13/11/2560
 
ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลริมกกประจำปี 2560...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  3/11/2560
 
ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  25/10/2560
 
การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง/เกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้้อเพลิง/แต่งตั้งผุ้ควบคุมการใช้รถส่วนกลางและดูแลรักษารถส่วนกลาง...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  10/10/2560
 
ขอความร่วมมือในการสำรวจขอมูลภาคสนามในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  23/8/2560
 
ข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเบี้ยยังชีพ

 ดูทั้งหมดยังไม่มีการเพิ่มข้อมูลค่ะ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  7/2/2561
 
โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.เรียบพนังกั้นน้ำสายล่าง หมู่ที่ 7...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  8/12/2560
 
โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  8/12/2560
 
จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยบ้านกำนันตำบลริมกก หมู่ที่ 3...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  8/12/2560
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  16/10/2560
 
รายงานผลสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  7/8/2560
 
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในที่ทำการ อบต.ริมกก...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  3/8/2560
 
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  16/5/2560
 
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  28/6/2559
 

ถาม-ตอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

 เริ่มหัวข้อใหม่  ดูท้งหมด


#
หัวข้อกระทู้
วันที่ตั้ง
อ่าน
ตอบ
..
โดย :
16/2/2561
6
0
..
โดย :
16/2/2561
6
0
..
โดย :
30/1/2561
16
0
..
โดย :
30/1/2561
15
0
..
โดย :
29/1/2561
16
0
ขายและรับซ่อมเครื่องพิมพ์สมุดบัญชีทุกยี่ห้อ เครื่องพิมพ์เช็ค..
โดย : ศุภชัย กรุดสัมพันธ์
27/6/2560
208
0
บริการเช่าเหมารถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ..
โดย : ร.ต.นรินทร์ บุญเลิศ
18/5/2560
231
1