นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
  IP ของคุณ
23.22.136.56
ออนไลน์ 7ip
วันนี้ 11ip
เดือนนี้ 2370ip
ปีนี้ 36189ip
ทั้งหมด 58817ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.7)
วันนี้ เวลา 23.27.02 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ : ให้เจ้าของที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ รอบระยะเวลา 4 ปี ใหม่ (พ.ศ. 2561- 2564)...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  21/11/2560
 
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  13/11/2560
 
ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลริมกกประจำปี 2560...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  3/11/2560
 
ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  25/10/2560
 
การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง/เกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้้อเพลิง/แต่งตั้งผุ้ควบคุมการใช้รถส่วนกลางและดูแลรักษารถส่วนกลาง...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  10/10/2560
 
ขอความร่วมมือในการสำรวจขอมูลภาคสนามในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  23/8/2560
 
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  16/8/2560
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 หมู่ที่ 7 (ตามแบบ อบต.ริมกก กำหนด)...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  16/8/2560
 
โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายหลังวิทยาลัยเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ (ตามแบบ อบต.ริมกก กำหนด)...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  16/8/2560
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.เรียบพนังกั้นน้ำสายล่าง หมู่ที่ 7...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  8/12/2560
 
โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  8/12/2560
 
จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยบ้านกำนันตำบลริมกก หมู่ที่ 3...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  8/12/2560
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  16/10/2560
 
รายงานผลสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  7/8/2560
 
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในที่ทำการ อบต.ริมกก...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  3/8/2560
 
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  16/5/2560
 
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  28/6/2559
 
ประกาศสอบราคา : โครงการติดตั้งระบบไฟ้ฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  22/4/2559