ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
54.158.251.104
ออนไลน์ 9ip
วันนี้ 169ip
เดือนนี้ 878ip
ปีนี้ 80442ip
ทั้งหมด 394703ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.70.5)
วันนี้ เวลา 09.38.28 น.

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก, จ.เชียงราย

 ดูทั้งหมด


 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
   ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทางออนไลน์...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/11/2564 Read (31)

   เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก 28 พฤศจิกายน 2564...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/11/2564 Read (28)

   ประชาสัมพันธ์การยื่นเรื่อง การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 15/11/2564 Read (24)

   3 ช่องทางตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต....

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 15/11/2564 Read (33)

   แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง อบต.ได้ที่ไหนบ้าง ??...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 12/11/2564 Read (24)

   ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมก่อนการรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต....

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 10/10/2564 Read (87)

   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 6/10/2564 Read (97)

   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 6/10/2564 Read (100)

   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งฯ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 1/10/2564 Read (85)

   โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 3/9/2564 Read (92)

   ประชาสัมพันธ์ ออกให้บริการรับชำระภาษี นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2564...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 21/6/2564 Read (213)

   โครงการการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 1/11/2562 Read (236)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 1/12/2564 Read (8)

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 26/11/2564 Read (15)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 10/11/2564 Read (36)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 10/11/2564 Read (37)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พศ. 2564...
โดย : กองคลัง  7/4/2564
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดลเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563-เดือนกันยายน 2563)...
โดย : กองคลัง  7/10/2563
 
สัญญาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ที่ทำการ อบต.ริมกก...
โดย : กองคลัง  25/9/2563
 
ประกาศผลการผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ...
โดย : กองคลัง  9/9/2563
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...
โดย : กองคลัง  25/8/2563
 
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...
โดย : กองคลัง  19/8/2563
 
ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 2563...
โดย : กองคลัง  7/1/2563
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 2563...
โดย : กองคลัง  19/4/2563
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562)...
โดย : กองคลัง  4/10/2562
 


ถาม-ตอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

 เริ่มหัวข้อใหม่  ดูท้งหมด


 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ