นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
  IP ของคุณ
54.198.52.82
ออนไลน์ 9ip
วันนี้ 225ip
เดือนนี้ 4191ip
ปีนี้ 46223ip
ทั้งหมด 107373ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.232)
วันนี้ เวลา 21.52.41 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ดูทั้งหมด

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  7/9/2561
 
ประกาศผลสอบแข่งขันฯ และแจ้งวันสอบสัมภาษณ์...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  6/9/2561
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลาและสถานที่ดำเนินการเลือกสรร...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  4/9/2561
 
ประชาสัมพันธ์ การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตราฐานจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  28/8/2561
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  17/8/2561
 
ประชาสัมพันธ์ : กำหนดการยื่นแบบและการรับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  20/12/2559
 
กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุพระเจ้าอกแอ่น ประจำปี 2561...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  8/5/2561
 
โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  4/5/2561
 
สรุปผลการจำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปี 2560...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  9/2/2561
 
ข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเบี้ยยังชีพ

 ดูทั้งหมดยังไม่มีการเพิ่มข้อมูลค่ะ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

แก้ไขประกาศเชิญชวน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวิทยาลัยเกษตร หมู่ที่ 6...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  10/4/2561
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวิทยาลัยเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  3/4/2561
 
โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  7/2/2561
 
โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.เรียบพนังกั้นน้ำสายล่าง หมู่ที่ 7...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  8/12/2560
 
โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  8/12/2560
 
จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยบ้านกำนันตำบลริมกก หมู่ที่ 3...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  8/12/2560
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  16/10/2560
 
รายงานผลสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  7/8/2560
 
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในที่ทำการ อบต.ริมกก...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  3/8/2560
 

ถาม-ตอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

 เริ่มหัวข้อใหม่  ดูท้งหมด