นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
  IP ของคุณ
34.234.76.59
ออนไลน์ 13ip
วันนี้ 110ip
เดือนนี้ 4092ip
ปีนี้ 4092ip
ทั้งหมด 141765ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.234)
วันนี้ เวลา 08.02.24 น.

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก, จ.เชียงราย

 ดูทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

 ดูทั้งหมด

รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  7/1/2562
 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  26/12/2561
 
ประกาศดำเนินการขายทรัพย์สินโดยวิธีเพฉาะเจาะจง ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2561...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  21/12/2561
 
ประชาสัมพันธ์จุลสาร ริมกกนิวส์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  12/11/2561
 
ประชาสัมพันธ์จุลสาร ริมกกนิวส์ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  12/11/2561
 
ประชาสัมพันธ์จุลสาร ริมกกนิวส์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  12/11/2561
 
ประชาสัมพันธ์จุลสาร ริมกกนิวส์ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  12/11/2561
 
ประชาสัมพันธ์จุลสาร ริมกกนิวส์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  12/11/2561
 
ประชาสัมพันธ์จุลสาร ริมกกนิวส์ เมษายน พ.ศ. 2561 ...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  12/11/2561
 
ข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเบี้ยยังชีพ

 ดูทั้งหมด

การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน วันที่ 5 กันยายน 2561...
โดย : ข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเบี้ยยังชีพ  18/10/2561
 
การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 6 สิงหาคม 2561...
โดย : ข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเบี้ยยังชีพ  18/10/2561
 
การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฏาคม วันที่ 5 กรกฏาคม 2561...
โดย : ข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเบี้ยยังชีพ  18/10/2561
 
การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน วันที่ 6 มิถุนายน 2561...
โดย : ข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเบี้ยยังชีพ  18/10/2561
 
การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ 4 พฤษภาคม 2561...
โดย : ข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเบี้ยยังชีพ  18/10/2561
 
การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนเมษายน วันที่ 4 เมษายน 2561...
โดย : ข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเบี้ยยังชีพ  18/10/2561
 
การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม วันที่ 2 มีนาคม 2561...
โดย : ข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเบี้ยยังชีพ  18/10/2561
 
การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561...
โดย : ข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเบี้ยยังชีพ  18/10/2561
 
การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมกราคม วันที่ 9 มกราคม 2561...
โดย : ข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเบี้ยยังชีพ  18/10/2561
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

แก้ไขประกาศเชิญชวน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวิทยาลัยเกษตร หมู่ที่ 6...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  10/4/2561
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวิทยาลัยเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  3/4/2561
 
โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  7/2/2561
 
โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.เรียบพนังกั้นน้ำสายล่าง หมู่ที่ 7...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  8/12/2560
 
โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  8/12/2560
 
จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยบ้านกำนันตำบลริมกก หมู่ที่ 3...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  8/12/2560
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  16/10/2560
 
รายงานผลสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  7/8/2560
 
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในที่ทำการ อบต.ริมกก...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  3/8/2560
 

ถาม-ตอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

 เริ่มหัวข้อใหม่  ดูท้งหมด


#
หัวข้อกระทู้
วันที่ตั้ง
อ่าน
ตอบ
..
โดย :
14/1/2562
2
0
..
โดย :
13/1/2562
4
0
..
โดย :
11/1/2562
5
0
..
โดย :
9/1/2562
7
0
..
โดย :
4/1/2562
11
0
..
โดย :
3/1/2562
9
0
..
โดย :
2/1/2562
13
0
 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ