นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
3.83.32.171
ออนไลน์ 8ip
วันนี้ 99ip
เดือนนี้ 5820ip
ปีนี้ 5820ip
ทั้งหมด 250968ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.70.52)
วันนี้ เวลา 04.52.28 น.


สวนมะนาวบ้านหนานทอน สุริโย
บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

นายทอน  สุริโย

บ้านเลขที่  270  หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางหลวง

-มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน

-การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ

- การปลูกพืชสวน  (มะนาว  กล้วยไข่)

-มีป้ายชื่อบ้านและรั้วบ้าน

-รั้วบ้าน – ลานบ้านสะอาดร่มรื่น

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

นายทอน  สุริโย   ได้จัดแบ่งพื้นที่หลังบ้าน เป็นแปลงสำหรับปลูกมะนาว ทั้งในฤดูและนอกฤดู

รวมถึงการขยายพันธุ์พืชด้วยตนเอง   นอกจากนี้ยังมีสวนกล้วยไข่ และปลูกพืชสวนครัวตามฤดูกาล