นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 7ip
วันนี้ 162ip
เดือนนี้ 1205ip
ปีนี้ 23410ip
ทั้งหมด 268558ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.43)
วันนี้ เวลา 12.39.38 น.

การให้บริการประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

เปิดทำการเวลา  08.30  - 16.30  น.  วันจันทร์ - วันศุกร์  วันเวลาราชการ

การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบลริมกก

ให้บริการทุกวันเวลา  08.30 - 16.30  น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

โทรศัพท์ 053 – 674418, 053-160785, 053-160786  โทรสาร 053 – 674418 


หมายเลขติดต่อภายใน

สำนักงานปลัด         

          งานธุรการ                                                      ต่อ      16

          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                   ต่อ      19

          งานบริหารงานทั่วไป                                        ต่อ      15

          งานนโยบายและแผน                                      ต่อ      14

          งานตรวจสอบภายใน                                       ต่อ      23
 

กองคลัง

งานการเงิน                                                    ต่อ      20

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้                           ต่อ      22

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ                        ต่อ      21
 

กองช่าง                                                                    ต่อ      24
 

กองการศึกษา                                                           ต่อ      17