นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562




  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 4ip
วันนี้ 175ip
เดือนนี้ 1218ip
ปีนี้ 23423ip
ทั้งหมด 268571ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.45)
วันนี้ เวลา 17.26.16 น.

 

ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน

         1. ติดต่อด้วยตนเองที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก 

         2. ทางจดหมาย ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก 714 หมู่ที่ 3 ตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

          3. ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

053-674418 ต่อ  12

สำนักปลัด อบต.

053-674418  ต่อ  16

กองคลัง

053-674418  ต่อ  21

กองช่าง

053-674418  ต่อ  24

สายด่วนผู้บริหาร

* นายสมศักดิ์ วงค์วาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก    085-7157957
* นางสิรินพร  สันกว๊าน ปลัดอบต.     081-7463166

               
         4. ผ่าน  E-mail address : rimkok@hotmail.com
         5. ผ่าน  Facebook    :  https://www.facebook.com/profile.php?id=100009533981129
         6. ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทาง Web  www.rimkok.go.th