นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 11ip
วันนี้ 36ip
เดือนนี้ 470ip
ปีนี้ 22675ip
ทั้งหมด 267823ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.70.54)
วันนี้ เวลา 00.19.31 น.

1.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2559
 Download
2.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2559
 Download
3.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2559
 Download
4.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2559
 Download
5.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2560
 Download
6.) แผนการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
 Download
7.) แผนการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561
 Download
8.) ปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
 Download
9.) แผนการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
 Download
10.) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า