นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 8ip
วันนี้ 174ip
เดือนนี้ 1217ip
ปีนี้ 23422ip
ทั้งหมด 268570ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.43)
วันนี้ เวลา 12.39.38 น.

1.) โครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปไม่โกง
 Download
2.) รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชน
 Download
3.) รายงานผลโครงการโครงการ “อบรมเยาวชนประสานใจต้านภัยยาเสพติด”
 Download
4.) รายงานผลโครงการอบรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 Download
5.) โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน
 Download
6.) โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
 Download
7.) รายงานผลโครงการพัฒนาองค์กรด้วยกิจกรรม 5 ส 2561
 Download
8.) รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชน 2561
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า