นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
  IP ของคุณ
3.93.75.30
ออนไลน์ 9ip
วันนี้ 15ip
เดือนนี้ 7125ip
ปีนี้ 82808ip
ทั้งหมด 220481ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.224)
วันนี้ เวลา 00.25.15 น.

1.

ประกาศผลการดำเนินการขายทรัพย์สินโดยวิธีเพฉาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย กองคลัง
Post Date 31/1/2562
Read (151)

2.

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2562...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 31/1/2562
Read (142)

3.

รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 7/1/2562
Read (238)

4.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 26/12/2561
Read (180)

5.

ประกาศดำเนินการขายทรัพย์สินโดยวิธีเพฉาะเจาะจง ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย กองคลัง
Post Date 21/12/2561
Read (218)

6.

ประชาสัมพันธ์จุลสาร ริมกกนิวส์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 12/11/2561
Read (216)

7.

ประชาสัมพันธ์จุลสาร ริมกกนิวส์ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 12/11/2561
Read (208)

8.

ประชาสัมพันธ์จุลสาร ริมกกนิวส์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 12/11/2561
Read (222)

9.

ประชาสัมพันธ์จุลสาร ริมกกนิวส์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 12/11/2561
Read (205)

10.

ประชาสัมพันธ์จุลสาร ริมกกนิวส์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕61 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 12/11/2561
Read (175)

11.

ประชาสัมพันธ์ จุลสารริมกกนิวส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 12/11/2561
Read (212)

12.

ประชาสัมพันธ์จุลสาร ริมกกนิวส์ เมษายน พ.ศ. 2561 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 12/11/2561
Read (195)

13.

ประชาสัมพันธ์จุลสาร ริมกกนิวส์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 12/11/2561
Read (222)

14.

ประชาสัมพันธ์จุลสาร ริมกกนิวส์ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 12/11/2561
Read (242)

15.

รายงานการสำรวจพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย กองคลัง
Post Date 9/11/2561
Read (211)

16.

ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการในวันหยุดราชการ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 16/10/2561
Read (225)

17.

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลริมกก...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 21/9/2561
Read (273)

18.

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 7/9/2561
Read (262)

19.

ประกาศผลสอบแข่งขันฯ และแจ้งวันสอบสัมภาษณ์...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 6/9/2561
Read (256)

20.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลาและสถานที่ดำเนินการเลือกสรร...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 4/9/2561
Read (264)

จำนวนข่าวทั้งหมด 59 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า