นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 5ip
วันนี้ 163ip
เดือนนี้ 1206ip
ปีนี้ 23411ip
ทั้งหมด 268559ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.43)
วันนี้ เวลา 12.39.38 น.

1.

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1)...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 29/11/2562
Read (106)

2.

สำรวจพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย กองคลัง
Post Date 22/11/2562
Read (89)

3.

ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีลอยกระทงตำบลริมกก วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ณ สะพานริมกก เวียงเหนือรวมใจ...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 12/11/2562
Read (74)

4.

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย กองคลัง
Post Date 24/10/2562
Read (107)

5.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาคสนามเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย กองคลัง
Post Date 22/10/2562
Read (86)

6.

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 21/10/2562
Read (80)

7.

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 21/10/2562
Read (109)

8.

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 21/10/2562
Read (104)

9.

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 21/10/2562
Read (81)

10.

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 21/10/2562
Read (73)

11.

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 21/10/2562
Read (53)

12.

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้พิการ...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 21/10/2562
Read (47)

13.

ประกาศผลการดำเนินการขายทรัพย์สินโดยวิธีเพฉาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย กองคลัง
Post Date 31/1/2562
Read (240)

14.

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2562...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 31/1/2562
Read (240)

15.

รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 7/1/2562
Read (338)

16.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 26/12/2561
Read (264)

17.

ประกาศดำเนินการขายทรัพย์สินโดยวิธีเพฉาะเจาะจง ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย กองคลัง
Post Date 21/12/2561
Read (299)

18.

ประชาสัมพันธ์จุลสาร ริมกกนิวส์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 12/11/2561
Read (299)

19.

ประชาสัมพันธ์จุลสาร ริมกกนิวส์ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 12/11/2561
Read (283)

20.

ประชาสัมพันธ์จุลสาร ริมกกนิวส์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 12/11/2561
Read (302)

จำนวนข่าวทั้งหมด 71 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า