นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก xxxpornfull babeporn pornowatch free 4xxx xxx tranny Reagan Foxx

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
34.230.9.187
ออนไลน์ 11ip
วันนี้ 141ip
เดือนนี้ 3835ip
ปีนี้ 3835ip
ทั้งหมด 406121ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.228)
วันนี้ เวลา 22.16.09 น.
1.

ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565...


โดย admin
Post Date
Read (5)

2.

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565...


โดย admin
Post Date
Read (7)

3.

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date
Read (20)

4.

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565...


โดย admin
Post Date
Read (57)

5.

รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านริมงาม...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (82)

6.

รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟาร์มสัมพันธกิจ...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (82)

7.

รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียงกือนา...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (83)

8.

รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (80)

9.

ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...


โดย admin
Post Date
Read (92)

10.

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาคสนาม เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย admin
Post Date
Read (95)

11.

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...


โดย admin
Post Date
Read (161)

12.

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...


โดย admin
Post Date
Read (166)

13.

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งฯ...


โดย admin
Post Date
Read (140)

14.

ประชาสัมพันธ์โครงการซักซ้อมแผนป้องกันฯ...


โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (62)

15.

ประชาสัมพันธ์ ออกให้บริการรับชำระภาษี นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2564...


โดย admin
Post Date
Read (272)

16.

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวิสาขบูชาในรูปแบบ ออนไลน์ ประจำปี 2564...


โดย กองการศึกษา
Post Date
Read (207)

17.

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานของอบต.ริมกก 2564...


โดย admin
Post Date
Read (259)

18.

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (105)

19.

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการเลือกสรร64...


โดย admin
Post Date
Read (343)

20.

รับโอนพนักงานส่วนหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2564-2566)...


โดย admin
Post Date
Read (280)

จำนวนข่าวทั้งหมด 162 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า