นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก xxxpornfull babeporn pornowatch free 4xxx xxx tranny Reagan Foxx

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
34.230.9.187
ออนไลน์ 14ip
วันนี้ 135ip
เดือนนี้ 3829ip
ปีนี้ 3829ip
ทั้งหมด 406115ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Sogou (49.7.20.81)
วันนี้ เวลา 21.14.26 น.
1.

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563...


โดย admin
Post Date
Read (163)

2.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564)...


โดย admin
Post Date
Read (109)

3.

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563)...


โดย admin
Post Date
Read (198)

4.

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562...


โดย admin
Post Date
Read (193)

5.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2562-2564...

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
โดย admin
Post Date
Read (551)

6.

ประกาศแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2562-2564...


โดย admin
Post Date
Read (188)

จำนวนข่าวทั้งหมด 6 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า