นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
  IP ของคุณ
3.93.75.30
ออนไลน์ 9ip
วันนี้ 15ip
เดือนนี้ 7125ip
ปีนี้ 82808ip
ทั้งหมด 220481ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.224)
วันนี้ เวลา 00.25.15 น.

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 9/8/2562
Read (19)

โครงการรักษืน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 9/8/2562
Read (19)

โครงการอบรมเยาวชนประสานใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 18/6/2562
Read (65)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน ...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 4/6/2562
Read (71)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรับมือแผ่นดินไหว ...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 14/5/2562
Read (90)

โครงการอบรมการป้องกันอัคีภัย...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 29/4/2562
Read (82)

โครงการรประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์...

ข่าวกิจกรรม
โดย กองการศึกษา
Post Date 22/4/2562
Read (117)

โครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาศผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 19/12/2561
Read (196)

โครงการอบรมส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 19/12/2561
Read (168)

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลริมกก (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลริมกก) ครั้งที่ 5...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 19/12/2561
Read (198)

โครงการวันปิยมหาราช ประจำปี 2561...

ข่าวกิจกรรม
โดย กองการศึกษา
Post Date 6/11/2561
Read (243)

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลริมกก (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลริมกก) ครั้งที่ 4...

ข่าวกิจกรรม
โดย กองการศึกษา
Post Date 1/11/2561
Read (202)

โครงการอบรมส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 8/10/2561
Read (277)

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลริมกก(โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลริมกก) ครั้งที่ 3...

ข่าวกิจกรรม
โดย กองการศึกษา
Post Date 4/10/2561
Read (250)

โครงการพัฒนาองค์กรด้วยกิจกรรม 5 ส...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 18/9/2561
Read (290)

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 18/9/2561
Read (269)

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฏหมายเพื่อประชาชน...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 18/9/2561
Read (231)

โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน...

ข่าวกิจกรรม
โดย admin
Post Date 18/9/2561
Read (340)

โครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน...

ข่าวกิจกรรม
โดย กองการศึกษา
Post Date 29/8/2561
Read (266)

โครงการอบรมสวัสดิการผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 29/8/2561
Read (267)

จำนวนข่าวทั้งหมด 133 ข่าว
จำนวนหน้า 7 หน้า