นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 6ip
วันนี้ 170ip
เดือนนี้ 1213ip
ปีนี้ 23418ip
ทั้งหมด 268566ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.43)
วันนี้ เวลา 12.39.38 น.

1.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ล้อ ปริมาตรประสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 24/9/2562
Read (134)

2.

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ล้อ ปริมาตรประสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 18/9/2562
Read (128)

3.

ร่างประกาศประกวดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 8/8/2562
Read (151)

4.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่วสารบริการประชาชน...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 7/3/2562
Read (230)

5.

แบบแปลนไฟฟ้า ห้องน้ำ (โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ริมกก)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 28/2/2562
Read (241)

6.

แบบสรุปประมาณราคา (ปร.6,ปร.5,ปร.4พ) แบบเปล่า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารบริการประชาชน (ตามแบบ อบต.ริมกก กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 22/2/2562
Read (229)

7.

ประกวดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 22/2/2562
Read (231)

8.

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข่าวสารบริการประชาชน...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 15/2/2562
Read (216)

9.

ประกวดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 12/2/2562
Read (271)

10.

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 6/2/2562
Read (222)

11.

แก้ไขประกาศเชิญชวน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวิทยาลัยเกษตร หมู่ที่ 6...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 10/4/2561
Read (489)

12.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวิทยาลัยเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 3/4/2561
Read (470)

13.

โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 7/2/2561
Read (549)

14.

โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 8/12/2560
Read (612)

15.

จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยบ้านกำนันตำบลริมกก หมู่ที่ 3...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 8/12/2560
Read (639)

16.

โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.เรียบพนังกั้นน้ำสายล่าง หมู่ที่ 7...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 8/12/2560
Read (559)

17.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 16/10/2560
Read (617)

18.

รายงานผลสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 7/8/2560
Read (667)

19.

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในที่ทำการ อบต.ริมกก...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 3/8/2560
Read (666)

20.

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 16/5/2560
Read (776)

จำนวนข่าวทั้งหมด 36 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า