นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 5ip
วันนี้ 170ip
เดือนนี้ 1213ip
ปีนี้ 23418ip
ทั้งหมด 268566ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.43)
วันนี้ เวลา 12.39.38 น.

1.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 2/4/2563
Read (0)

2.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 4/2/2563
Read (40)

3.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 3/1/2563
Read (36)

4.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 3/12/2562
Read (51)

5.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 4/11/2562
Read (53)

6.

สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือน กันยายน 2562...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 7/10/2562
Read (59)

7.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 3/9/2562
Read (99)

8.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 2/8/2562
Read (100)

9.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 5/7/2562
Read (103)

10.

สรุปผลการจัดวซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 5/6/2562
Read (125)

11.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 14/5/2562
Read (146)

12.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 4/4/2562
Read (178)

13.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 6/3/2562
Read (175)

14.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 11/2/2562
Read (173)

15.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 ...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 3/1/2562
Read (225)

16.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 11/12/2561
Read (238)

17.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดประจำปี 2561...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 19/11/2561
Read (256)

18.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 5/11/2561
Read (307)

19.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 8/10/2561
Read (294)

20.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 6/9/2561
Read (301)

จำนวนข่าวทั้งหมด 56 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า