นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก xxxpornfull babeporn pornowatch free 4xxx xxx tranny Reagan Foxx

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
34.230.9.187
ออนไลน์ 11ip
วันนี้ 141ip
เดือนนี้ 3835ip
ปีนี้ 3835ip
ทั้งหมด 406121ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.228)
วันนี้ เวลา 22.16.09 น.
1.

รายงานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (16)

2.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (16)

3.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (56)

4.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (76)

5.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (76)

6.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (103)

7.

รายงานไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (105)

8.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (95)

9.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (104)

10.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (126)

11.

รายงานไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 - มิถุนายน พ.ศ.2564)...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (134)

12.

สรุผลการจัดซื่อจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (136)

13.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (158)

14.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (122)

15.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (132)

16.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (129)

17.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (164)

18.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (183)

19.

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563-เดือนธันวาคม 2563)...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (169)

20.

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (199)

จำนวนข่าวทั้งหมด 82 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า