นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 7ip
วันนี้ 1ip
เดือนนี้ 435ip
ปีนี้ 22640ip
ทั้งหมด 267788ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.43)
วันที่ 04 เมษายน 2563
เวลา 19.35.36 น.

1.

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560- 2563)...

ข้อบัญญัติ / แผน / แผนพัฒนา
โดย admin
Post Date 27/6/2560
Read (528)

2.

ข้อบัญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (เพิ่ม)...

ข้อบัญญัติ / แผน / แผนพัฒนา
โดย admin
Post Date 3/2/2560
Read (496)

3.

ข้อบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559...

ข้อบัญญัติ / แผน / แผนพัฒนา
โดย admin
Post Date 3/2/2560
Read (583)

4.

ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2560...

ข้อบัญญัติ / แผน / แผนพัฒนา
โดย admin
Post Date 10/10/2559
Read (517)

จำนวนข่าวทั้งหมด 4 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า