นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  IP ของคุณ
3.236.98.25
ออนไลน์ 8ip
วันนี้ 58ip
เดือนนี้ 142ip
ปีนี้ 40270ip
ทั้งหมด 285418ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.159)
วันนี้ เวลา 12.36.17 น.


แปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน
ชื่อผลิตภัณฑ์
แปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน
ผลิตโดยกลุ่ม
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน
ตั้งอยู่ที่
บ้านเวียงกือนา ม.2
ผู้ประสานงานกลุ่ม
นางอาทิตยาภร
เบอร์โทร/อีเมล์
087-9953466
รายละเอียดเพิ่มเติม