นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 4ip
วันนี้ 162ip
เดือนนี้ 1205ip
ปีนี้ 23410ip
ทั้งหมด 268558ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.43)
วันนี้ เวลา 12.39.38 น.


นายทอน สุริโย
ประธานสภา

นายเกียรติขจร ศรีโชติ
รองประธานสภา


นายสมเดช บุญทา
เลขานุการสภา อบต.

นายสมเดช บุญทา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

นายดวงติ๊บ นางแล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

นายถนอม บุญลอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

นายกฤษฎา โลมากุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

นายสมศักดิ์ ยอดวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

นายเสถียร ใจกลางดุก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

นายสง่า เป็นมูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

นายสาคร ดวงสุวรรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

นางอุไร คำงาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

นายอำพล จอมสลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

นายวรยุทธ ไชยวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
จำนวนบุคลากร สมาชิกสภาอบต ทั้งหมด 15 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก