นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
3.227.3.146
ออนไลน์ 16ip
วันนี้ 90ip
เดือนนี้ 4882ip
ปีนี้ 97608ip
ทั้งหมด 235281ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.32)
วันนี้ เวลา 04.38.33 น.

ประชาสัมพันธ์จุลสาร ริมกกนิวส์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
By : สำนักปลัด เมื่อ : #จันทร์ ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561  อ่าน : 252

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำ จุลสารริมกกนิวส์ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  ตลอดจนเกร็ดความรู้ เพื่อให้ผู้อ่าน ได้รับรู้ข่าวสาร ของตำบลริมกก และเกร็ดความรู้อื่นๆที่คณะผู้จัดทำ ได้สรรหามาจัดพิมพ์ในจุลสารริมกกนิวส์

 

                                ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จุลสาร ริมกกนิวส์   ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 / ๒๕61  ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61  ให้หน่วยงานของท่าน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้รับทราบโดยทั่วกัน 

20181112132751.jpg
  20181112132752.jpg
  20181112132753.jpg
  20181112132755.jpg