นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
3.227.3.146
ออนไลน์ 16ip
วันนี้ 90ip
เดือนนี้ 4882ip
ปีนี้ 97608ip
ทั้งหมด 235281ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.32)
วันนี้ เวลา 04.38.33 น.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562
By : admin เมื่อ : #พุธ ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561  อ่าน : 207

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน             ให้ยื่นแบบแสดงรายการระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562  และชำระเงินภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่                                              ได้รับแจ้งการประเมินภาษี

 ภาษีบำรุงท้องที่                      ให้ไปชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม 2562  ถึงวันที่  30  เมษายน  2562 

ภาษีป้าย                               ให้ยื่นแบบและชำระเงินระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2562

ยื่นแบบและชำระภาษี  ภายในระยะเวลาที่กำหนด  ณ  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  

โทร. 053-160785 ต่อ 22

20181226160704.jpg
 
ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20181226151029.pdf