นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
34.231.21.123
ออนไลน์ 11ip
วันนี้ 112ip
เดือนนี้ 2334ip
ปีนี้ 95060ip
ทั้งหมด 232733ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.63)
วันนี้ เวลา 00.36.55 น.

รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
By : สำนักปลัด เมื่อ : #จันทร์ ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2562  อ่าน : 267

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  มีความประสงค์ะรับโอนพนักงานส่วนตำบล  เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง  3  ปี  (พ.ศ. 2561-2563)  จำนวน  2  อัตรา  ดังนี้

          สายงานผู้บริหาร 

         1.  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  (นักบริหารการศึกษา  ระดับต้น)  จำนวน  1  อัตรา

        สายงานผู้ปฎิบัติ

        1.  ตำแหน่ง  นายช่างโยธา  (ปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน)  จำนวน  1  อัตรา

        ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2561  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-5367-4418  ต่อ  16

          

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20190107103604.pdf