นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
3.227.3.146
ออนไลน์ 16ip
วันนี้ 90ip
เดือนนี้ 4882ip
ปีนี้ 97608ip
ทั้งหมด 235281ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.32)
วันนี้ เวลา 04.38.33 น.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรับมือแผ่นดินไหว
By : สำนักปลัด เมื่อ : #อังคาร ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562  อ่าน : 117

วัตถุประสงค์
           1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้เรื่องของการเกิดแผ่นดินไหว                                                  

           2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักการปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

           3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักวิธีการใช้อุปกรณ์รอบข้างในการคุ้มครองความปลอดภัยเมื่อเกิดแผ่นดินไหว                                              

           4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้กับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
         นักเรียนโรงเรียนบ้านป่ายางหลวง ตำบลริมกก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย   หมู่ที่ 3 จำนวน  40  คน

ระยะเวลาดำเนินการ
          วันที่ 25  เมษายน  พ.ศ. 2562 

20190514090537.jpg
  20190514090538.jpg
  20190514090539.jpg
  20190514090540.jpg
  20190514090542.png
  20190514090701.png