นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
3.227.3.146
ออนไลน์ 16ip
วันนี้ 90ip
เดือนนี้ 4882ip
ปีนี้ 97608ip
ทั้งหมด 235281ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.32)
วันนี้ เวลา 04.38.33 น.

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน
By : สำนักปลัด เมื่อ : #อังคาร ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562  อ่าน : 117

ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 30 เดือนพฤษภาคม 2562

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้นำชุมชน  กลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด(25 ตาสับปะรด)ในพื้นที่ ตำบลริมกก อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  จำนวน  50  คน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างเครือข่ายในพื้นที่เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่

2. เพื่อเป็นผู้นำในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบลริมกก

3. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

20190604140107.jpg
  20190604140108.jpg
  20190604140110.jpg
  20190604140111.jpg
  20190604140112.jpg
  20190604140113.jpg
  20190604140115.jpg
  20190604140116.jpg
  20190604140117.jpg
  20190604140118.jpg