องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

การให้บริการประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

เปิดทำการเวลา  08.30  - 16.30  น.  วันจันทร์ - วันศุกร์  วันเวลาราชการ

การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบลริมกก

ให้บริการทุกวันเวลา  08.30 - 16.30  น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

เบอร์ติดต่่อภายในองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

โทรศัพท์  053-160785, 053-160786  โทรสาร ต่อ  18


หมายเลขติดต่อภายใน

นายก อบต.                                     กด     11

ปลัด  อบต.                                      กด     12

สำนักงานปลัด                                 กด     10

กองคลัง                                          กด     21

งานการเงิน                                     ต่อ      20

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้          ต่อ      22

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ       ต่อ      23

กองช่าง                                         ต่อ      24
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           หมายเลข  053-674418