องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2.) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
3.) ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4.) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
5.) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
6.) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565
7.) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8.) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9.) แผนการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
10.) ปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
11.) แผนการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561
12.) แผนการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
13.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2560
14.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2559
15.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2559
16.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2559
17.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2559
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า