องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
2.) รับโอนพนักงานส่วนหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2564-2566)
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า