องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
2.) ประกาศ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานของอบต.ริมกก 2564
3.) ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการเลือกสรร64
4.) รับโอนพนักงานส่วนหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2564-2566)
5.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2564
6.) ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานของ อบต.ริมกก ประจำปีงบประมาณ 2564
7.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการเลือกสรร
8.) ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
9.) ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า