องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2566
2.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ.2565
3.) รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2565
4.) รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565
5.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2565
6.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565
7.) รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
8.) รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ.2565
9.) ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
10.) รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565
11.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2565
12.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปีพ.ศ.2565
13.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2565
14.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565
15.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ครั้วแรก ประจำปีพ.ศ.2565
16.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2564
17.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
18.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2564
19.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ.2564
20.) ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี
21.) ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี
22.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ.2563
23.) ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา อบต.ริมกก
24.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2563
25.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2563
26.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2563
27.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ.2563
28.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ.2562
29.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2562
30.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562
31.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2562
32.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2562
33.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562
34.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
35.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
36.) สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2561
37.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560
38.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
39.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
40.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
41.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
42.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561
43.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560
44.) กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560
45.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2559
46.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
47.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
48.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
49.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559
50.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558
51.) แบบเสนอร่างข้อบัญญัติ
52.) แบบเสนอญัตติ
53.) รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558
54.) รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. 2558
55.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2558
56.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2558
57.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558
58.) รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558
59.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า