องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข่าวทั้งหมด 7 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

ร้องเรียนประกอบกิจการก่อให้เกิดความรำคาญ...


โดย admin
Post Date 22/11/2565
Read (66)

ร้องเรียนนำ้ฝนจากชายคาตกลงมาในบ้าน...


โดย admin
Post Date 22/11/2565
Read (68)

ขั้นตอนการบริการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์...

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โดย admin
Post Date 24/10/2562
Read (632)

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจิตประจำปี ...

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โดย admin
Post Date 14/11/2561
Read (787)

คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์...

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โดย admin
Post Date 7/11/2561
Read (983)

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์...

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โดย admin
Post Date 7/11/2561
Read (811)

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์...

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โดย admin
Post Date 7/11/2561
Read (803)

จำนวนข่าวทั้งหมด 7 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า