องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข่าวทั้งหมด 13 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน...


โดย admin
Post Date 11/4/2566
Read (236)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566 - 2570...


โดย admin
Post Date 1/3/2566
Read (176)

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต...


โดย admin
Post Date 1/3/2566
Read (75)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย admin
Post Date 27/2/2566
Read (213)

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน...


โดย admin
Post Date 30/4/2565
Read (387)

ประกาศขยายแผนป้องกันการทุจริต...


โดย admin
Post Date 29/4/2565
Read (494)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564...


โดย admin
Post Date 28/4/2565
Read (413)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563...


โดย admin
Post Date 9/5/2564
Read (631)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564)...


โดย admin
Post Date 21/4/2564
Read (425)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563)...


โดย admin
Post Date 7/4/2563
Read (503)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562...


โดย admin
Post Date 10/10/2562
Read (504)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2562-2564...

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
โดย admin
Post Date 14/11/2561
Read (1102)

ประกาศแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2562-2564...


โดย admin
Post Date 14/11/2561
Read (493)

จำนวนข่าวทั้งหมด 13 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า