นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.237.27.159
ออนไลน์ 30ip
วันนี้ 178ip
เดือนนี้ 1997ip
ปีนี้ 60325ip
ทั้งหมด 462611ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.44)
วันนี้ เวลา 03.54.00 น.
จำนวนข่าวทั้งหมด 7 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำไตรมาสที่ 1 - 2 ประจำปี 2565...


โดย admin
Post Date 28/4/2565
Read (133)

แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต...


โดย admin
Post Date 3/7/2563
Read (370)

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 (เมษายน - มิถุนายน 2563)...


โดย admin
Post Date 2/7/2563
Read (381)

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)...


โดย admin
Post Date 3/4/2563
Read (369)

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)...


โดย admin
Post Date 9/1/2563
Read (373)

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต...


โดย สำนักปลัด
Post Date 6/2/2562
Read (396)

คำสั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ (กรณีการทุจริต)...


โดย สำนักปลัด
Post Date 4/2/2562
Read (372)

จำนวนข่าวทั้งหมด 7 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า