องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข่าวทั้งหมด 264 ข่าว
จำนวนหน้า 14 หน้า

ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทงตำบลริมกก ปี 2566...


โดย admin
Post Date 27/11/2566
Read (34)

ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล...


โดย admin
Post Date 24/10/2566
Read (90)

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ปีงบประมาณ 2567...


โดย admin
Post Date 4/10/2566
Read (93)

โครงการอบรมส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...


โดย สำนักปลัด
Post Date 17/8/2566
Read (124)

โครงการอบรมเยาวชนประสานใจต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย สำนักปลัด
Post Date 30/6/2566
Read (196)

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผ่นดินไหว อัคคีภัย ปฐมพยาบาลเบื้องต้น) ณ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาร 25566...


โดย สำนักปลัด
Post Date 29/6/2566
Read (153)

โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย สำนักปลัด
Post Date 19/6/2566
Read (203)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเสวียนภูมิปัญญาล้านนา ลดขยะสร้างปุ๋ย บำรุงไม้ผล ประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย สำนักปลัด
Post Date 19/6/2566
Read (206)

ประชุมการจัดงานรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ...


โดย admin
Post Date 15/3/2566
Read (190)

รณรงค์ตามนโยบาย No Gift Policy และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมท้องถิ่น ต่อต้านการทุจริต...


โดย admin
Post Date 23/2/2566
Read (262)

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ต่อต้านการทุจริต...


โดย admin
Post Date 21/2/2566
Read (134)

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต รณรงค์ตามนโยบาย No Gift Policy และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมท้องถิ่น ...


โดย admin
Post Date 21/2/2566
Read (275)

งานสาธารณสุข และ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลริมกกร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริมกก ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกพร้อมแจกชุดตรวจ และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่5 บ้านริมงาม ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย...


โดย สำนักปลัด
Post Date 25/1/2566
Read (245)

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ตำบลริมกก ประจำปี 2566...


โดย สำนักปลัด
Post Date 16/1/2566
Read (382)

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน...


โดย สำนักปลัด
Post Date 28/12/2565
Read (254)

ศูนย์จิตอาสา 904 ตำบลริมกก ร่วมกับ อบต. ริมกก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ โดยได้รับเกียรติจากนายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาสองข้างทางถนนสายบ้านป่ายางหลวง - แม่ข้าวต้ม ตั้งแต่สะพานร่องเดือยกาย - สะพานหนองวังช้าง ถนนสายเข้าสำนัก...


โดย สำนักปลัด
Post Date 22/11/2565
Read (459)

โครงการให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID 19 และโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของชำฯ...


โดย สำนักปลัด
Post Date 16/9/2565
Read (118)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป ประจำปี 2565...


โดย สำนักปลัด
Post Date 31/8/2565
Read (148)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำกรีนโคน "Green Cone" ถังหมักรักษ์โลก ประจำปี 2565...


โดย สำนักปลัด
Post Date 26/8/2565
Read (79)

โครงการ“รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ...


โดย สำนักปลัด
Post Date 1/8/2565
Read (679)

จำนวนข่าวทั้งหมด 264 ข่าว
จำนวนหน้า 14 หน้า