นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.238.180.255
ออนไลน์ 15ip
วันนี้ 236ip
เดือนนี้ 3524ip
ปีนี้ 31333ip
ทั้งหมด 433619ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.44)
วันนี้ เวลา 13.56.46 น.
จำนวนข่าวทั้งหมด 220 ข่าว
จำนวนหน้า 11 หน้า

โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลริมกก ...


โดย admin
Post Date 26/4/2565
Read (24)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)...


โดย สำนักปลัด
Post Date 3/3/2565
Read (134)

ติดโควิด กักตัวที่บ้านปฏิบัติอย่างไร...


โดย admin
Post Date 11/1/2565
Read (206)

เตรียมแผนรับมือโควิดอย่างไร...


โดย admin
Post Date 11/1/2565
Read (190)

ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทางออนไลน์...


โดย admin
Post Date 19/11/2564
Read (242)

เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก 28 พฤศจิกายน 2564...


โดย admin
Post Date 19/11/2564
Read (284)

ประชาสัมพันธ์การยื่นเรื่อง การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง...


โดย admin
Post Date 15/11/2564
Read (223)

3 ช่องทางตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต....


โดย admin
Post Date 15/11/2564
Read (259)

แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง อบต.ได้ที่ไหนบ้าง ??...


โดย admin
Post Date 12/11/2564
Read (243)

ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมก่อนการรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต....


โดย admin
Post Date 10/10/2564
Read (291)

อบรมให้ความรู้เรื่องซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย แผ่นดินไหว การปฐมพยาบาลเบื้องต้น) ...


โดย สำนักปลัด
Post Date 4/10/2564
Read (180)

โครงการอบรมเยาวชนประสานใจต้านภัยยาเสพติด...


โดย สำนักปลัด
Post Date 13/9/2564
Read (236)

“โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย แผ่นดินไหว การปฐมพยาบาลเบื้องต้น)” ...


โดย สำนักปลัด
Post Date 13/9/2564
Read (199)

โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน...


โดย admin
Post Date 3/9/2564
Read (292)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อบต.ริมกก...


โดย สำนักปลัด
Post Date 27/7/2564
Read (248)

โครงการพาลูก จูงหลาน เข้าวัดในช่วงเข้าพรรษาสานสายใยครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย admin
Post Date 23/7/2564
Read (217)

โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564...


โดย admin
Post Date 23/7/2564
Read (322)

โครงการ“รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ...


โดย สำนักปลัด
Post Date 22/7/2564
Read (253)

โครงการสตรีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564...


โดย admin
Post Date 22/7/2564
Read (236)

โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ...


โดย สำนักปลัด
Post Date 28/6/2564
Read (213)

จำนวนข่าวทั้งหมด 220 ข่าว
จำนวนหน้า 11 หน้า