นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.237.27.159
ออนไลน์ 28ip
วันนี้ 200ip
เดือนนี้ 2019ip
ปีนี้ 60347ip
ทั้งหมด 462633ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.46)
วันนี้ เวลา 04.07.26 น.
จำนวนข่าวทั้งหมด 89 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565...


โดย กองคลัง
Post Date 7/10/2565
Read (3)

ประกาสผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. 2565- ก.ย. 2565)...


โดย กองคลัง
Post Date 7/10/2565
Read (2)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565...


โดย กองคลัง
Post Date 6/9/2565
Read (44)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565...


โดย กองคลัง
Post Date 4/8/2565
Read (77)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565...


โดย กองคลัง
Post Date 9/5/2565
Read (140)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565...


โดย กองคลัง
Post Date 12/4/2565
Read (177)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565...


โดย กองคลัง
Post Date 2/2/2565
Read (294)

รายงานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 6/1/2565
Read (268)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 5/1/2565
Read (304)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 1/12/2564
Read (330)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 10/11/2564
Read (350)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 10/11/2564
Read (355)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 8/10/2564
Read (537)

รายงานไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 8/10/2564
Read (328)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 8/10/2564
Read (363)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 2/9/2564
Read (348)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 3/8/2564
Read (409)

รายงานไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 - มิถุนายน พ.ศ.2564)...


โดย กองคลัง
Post Date 5/7/2564
Read (372)

สรุผลการจัดซื่อจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 5/7/2564
Read (385)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 4/6/2564
Read (437)

จำนวนข่าวทั้งหมด 89 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า