องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

แคบหมูไร้มัน
ชื่อผลิตภัณฑ์
แคบหมูไร้มัน
ผลิตโดยกลุ่ม
กลุ่มแม่บ้านเวียงกือนา หมู่ที่2
ตั้งอยู่ที่
บ้านเวียงกือนา ม.2
ผู้ประสานงานกลุ่ม
นางวิราวรรณ วัฒนา
เบอร์โทร/อีเมล์
083-5645393
รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มแม่บ้านเวียงกือนา หมู่ที่2 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประจำตำบล ซึ่งมีการผลิตแคบหมูไร้มัน (สะอาด กรอบ อร่อย ถูกหลักอนามัย)