องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นายเกียรติขจร ศรีโชติ
ประธานสภา อบต.
เบอร์โทร : 082-7932347

นายสมยศ กิจดวงดี
รองประธานสภา อบต.
เบอร์โทร : 082-3444550

นางชนิศิกานต์ ฝั้นคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 087-9369317

นางเฉลียว ศรีโสภณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 087-8708713

นายเสถียร ใจกลางดุก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 087-1828674

นางอุไร คำงาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 082-9267406

นายอนันต์ กาบแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 089-3003211

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
เลขานุการสภา อบต.
เบอร์โทร : 091 - 8592281
 
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 8 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

xxxpornfull babeporn pornowatch free 4xxx xxx tranny Reagan Foxx