องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นายชีวะ สุภาวรรณ
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม

นายปิยะพล ทนันชัย
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม

นายพนธกร แก้วมณี
ผู้ช่วยช่างโยธา

นางสาวนิโลบล วงค์กันทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพิสิษฐ์ ผ่านการ
คนงานทั่วไป

นายสกาวเดือน แปงสุธรรม
จ้างเหมาบริการ

นายรัฐพล ดวงเพี้ยอ้ม
จ้างเหมาบริการ
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 7 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า
xxxpornfull babeporn pornowatch free 4xxx xxx tranny Reagan Foxx