องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสาวปารมี สายพัฒน์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายประจวบ มาลานัน
นักวิชาการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางอรรถการณ์ ณะวรรณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. ตำบลริมกก

นางชวนพิศ ศรีสุวรรณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. ตำบลริมกก

นางสายใจ ทาทอง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ตำบลริมกก

นางสาวอัมพร คำแก่น
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. ตำบลริมกก

นางสาวอภิญญา อิ่นเอ้ย
คนงานทั่วไป

นางจันทร์ทิพย์ จิตไทย
จ้างเหมาบริการ ศพด. ตำบลริมกก
 
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 8 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า
xxxpornfull babeporn pornowatch free 4xxx xxx tranny Reagan Foxx