องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด อบต. ริมกก จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) ในการประชุมเพื่อพิจารณร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
By : สำนักปลัด เมื่อ : 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 978