องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
งานกิจการสภา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565
By : สำนักปลัด เมื่อ : 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 948   

จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก