องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
ประชาสัมพันธ์ ทำเกษตรอย่างไรถึงเข้าหลักเกณฑ์ การใช้ประโยชน์ด้ายเกษตรกรรม ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
By : สำนักปลัด เมื่อ : 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 887