องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเสวียนรักษ์โลก ลดขยะสร้างปุ๋ย บำรุงไม้ผล
By : สำนักปลัด เมื่อ : 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 687   

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเสวียนรักษ์โลก ลดขยะสร้างปุ๋ย บำรุงไม้ผล ณ พระธาตุกู่แก้ว บ้านป่ายางหลวง ม.3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย