องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
โครงการประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา
By : สำนักปลัด เมื่อ : 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 719   

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ริมกก

ได้ดำเนินการจัดโครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เพื่อจะนำเทียนไปถวายแก่ วัดในตำบลริมกก ได้แก่วัดบ้านป่ายางหวง วัดปางม่วน(เวียงกือนา) วัดโสภาสิทธาราม และพระธาตุกู่แก้ว