องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
By : สำนักปลัด เมื่อ : 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 572   

ประกาศใช้ข้อบัญยัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก