องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ตำบลริมกก ประจำปี 2566
By : สำนักปลัด เมื่อ : 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 382   

ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ตำบลริมกกขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและเป็นการสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ