องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
รณรงค์ตามนโยบาย No Gift Policy และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมท้องถิ่น ต่อต้านการทุจริต
By : admin เมื่อ : 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  อ่าน : 262   

นายกองค์การบริหาร่สวนตำบลริมกก พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองท่าน เลขานุการนายก ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต รณรงค์ตามนโยบาย No Gift Policy และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมท้องถิ่น