องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ง.ด.1) ประจำปี 2566 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
By : สำนักปลัด เมื่อ : 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 293