องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผ่นดินไหว อัคคีภัย ปฐมพยาบาลเบื้องต้น) ณ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาร 25566
By : สำนักปลัด เมื่อ : 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 154   

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ได้ดำเนินการจัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การปฐมพยาบาลเบื้องต้น แผ่นดินไหว อัคคีภัย) ณ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ได้รับรู้ถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกินสถานการณฉุกเฉินขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเดช บุญทา รองนายกมาเปิดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างมาก