องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
โครงการอบรมเยาวชนประสานใจต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
By : สำนักปลัด เมื่อ : 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 196   

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเยาวชนประสานใจต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเดช บุญทา รองนายกมาเปิดโครงการในวันนี้ เพื่อเป็นเสริมสร้างความตระหนักและให้รับรู้ถึงโทษ และอันตรายของยาเสพติด ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือที่ดีจากนักเรียนทุกคน