องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
By : admin เมื่อ : 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 91   

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกกก อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์ที่จะรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งในสายที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง  3  ปี  (พ.ศ.2567 - 2569) จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

2. วิศวกรโยธา (ปก./ชก.) กองช่าง จำนวน 1 อัตรา

3. นายช่างโยธา (ปง./ชง.) กองช่าง จำนวน 1 อัตรา

4. เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) กองการศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5316-0786 ในวันและเวลาราชการ