องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดลเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563-เดือนกันยายน 2563)
By : กองคลัง เมื่อ : 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563  อ่าน : 1484   

เอกสารแนบ 1.    [20201007100616.pdf]