องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พศ. 2564
By : กองคลัง เมื่อ : 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  อ่าน : 1482   

เอกสารแนบ 1.    [20210407101801.pdf]